PROMOS fórum

Další firemní SW => CW ovladače => Téma založeno: libor 14.06.2011, 06:20:37Název: Přerušení čtení
Přispěvatel: libor 14.06.2011, 06:20:37
Máme dispečink, kde je velké množství datových položek (pro čtení) na komunikaci. Komunikace probíhá v pořádku, ale problém je v době, kdy obsluha přejde do okna pro zápis nových hodnot parametrů. Samotná editace trvá poměrně dlouhou dobu, při které jsou jednotlivé parametry měněny. Na pozadí stále probíhá čtení, které tyto nově zadané hodnoty parametrů opět vrací na stávají hodnotu, a proto bychom potřebovali přerušit čtení po námi zvolenou dobu, a to v podstatě kdykoliv (v jakémkoliv stavu čtecí fronty). Jde to nějak?Název: Re: Přerušení čtení
Přispěvatel: libor 14.06.2011, 06:24:29
Od verze ovladače 2.1.8.1 lze využít kanál EnableRead (a případně kanál EnableWrite) v sekci [GLOBAL], který se ovládá zpracovávání dané fronty (čtecí nebo zapisovací). Zápisem nenulové hodnoty se zpracování povoluje. A naopak zápisem nulové hodnoty se zpracování zakáže. Nové požadavky z CW jsou přijímány, ale nevyřizují se, a to až do doby opětovného povolení zápisem nenulové hodnoty do tohoto kanálu.