PROMOS fórum

FRED - grafické vývojové prostředí => FRED - platforma XCom => Téma založeno: libor 29.11.2011, 14:00:48Název: Editace prvků pole v dialogu
Přispěvatel: libor 29.11.2011, 14:00:48
Mám pole a chtěl bych jeho prvky zobrazovat a editovat v dialogu modulu. Nastavil jsem mu atribut setEdit, ale nevím jak ho dostat do dialogu.

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: Editace prvků pole v dialogu
Přispěvatel: libor 29.11.2011, 14:06:17
Řekněme, že máme definovaný parametr address jako pole celých čísel o délce 8.

Kód:
address
unsigned char[]
range=8

Na listu parametrů je vidět jaké dostal přidělené ID, nejspíše IDC_ADDRESS.

Proto v dialogu můžeme toto ID s indexem pozice v poli použít např. u editačního pole:

Kód:
EDITTEXT IDC_ADDRESS[0], 50, 10, 30, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE
EDITTEXT IDC_ADDRESS[2], 50, 30, 30, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE
EDITTEXT IDC_ADDRESS[4], 50, 50, 30, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE
EDITTEXT IDC_ADDRESS[6], 50, 70, 30, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE

a dostaneme 4 editační pole, kterými můžeme editovat prvky na pozicích 0, 2, 4, 6.

Pro editaci v RUN režimu je nutné ještě nastavit poli atribut setRun.